Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Oddział Łódzki PTR

Oddziały PTR » Oddział Łódzki PTR

 

Adres:

Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 91-738 Łódź Sporna 36/50

 tel./fax:  42 617 77 00
 e mail: sekr.11@usk4.umed.lodz.p
NIP: 7262251391 


 
Skład Zarządu
 

 

 

Przewodnicząca:
         

dr hab. n. med. , prof. nadzw. Elżbieta Smolewska

Wice-Przewodnicząca:

dr n. med. Jolanta Lewandowicz

Sekretarz:
dr n med. Małgorzata Biernacka–Zielińska
Skarbnik:
dr. Radosław Kakowski 
   
 
   

Obecna liczba członków : 50

 
Działalność

 

Do 2010 roku Przewodniczącą Oddziału była dr n.med Jolanta Lewandowicz. Od 2011 r. do maja 2014 Dr Grażyna Świerkowska. Obecnie funkcję Przewodniczącej pełni Prof. E. Smolewska

Działalność Oddziału obejmuje organizację spotkań szkoleniowych,  zwykle 1x w miesiącu w trakcie, których prezentowane są aktualne problemy diagnostyczno- terapeutyczne układowych zapalnych chorób tkanki łącznej a także ciekawe przypadki kliniczne. Każdy uczestnik spotkania może podzielić się swoimi uwagami i doświadczeniem. Z sukcesem współpracujemy w gronie reumatologów „dorosłych” oraz lekarzy zajmujących się reumatologią wieku rozwojowego. Na spotkania zapraszamy wybitnych specjalistów z dziedziny reumatologii oraz innych dyscyplin jak kardiologia, dermatologia, gastrologia. Problem reumatologiczny to przecież często problem interdyscyplinarny. Jest też okazja do zapoznania się z nowymi preparatami farmaceutycznymi. W trakcie spotkań omawiamy najnowsze doniesienia z zagranicznych i krajowych  zjazdów i konferencji reumatologicznych, w których uczestniczą nasi członkowie.

W 2009 roku OŁ PTR był organizatorem Konferencji naukowo-szkoleniowej: I Krajowe Spotkania Reumatologiczne Łódź 8-10.X.

Prowadzimy Kronikę wydarzeń i spotkań Oddziału Łódzkiego PTR.