Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Oddział Kielecki PTR

Oddziały PTR » Oddział Kielecki PTR

Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Adres:

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
ul. Radomska 70
27-200 Starachowice
tel. 41 273 98 33
fax. 41 273 19 58
e-mail: zetguzera@poczta.fm     

 


 
Skład Zarządu
 

Przewodniczący:
          lek. med. Zbigniew Guzera
Wice-Przewodniczący:
lek. med. Barbara Chara
Sekretarz:

lek. med. Joanna Maciejewska-Stelmach

Skarbnik:
lek. med. Cezary Struzik
Opiekun sekcji społecznej:

dr n. med. Józef Gawęda

 
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący: 
 

lek. med. Marian Oszczypała

Członkowie: 

lek. med. Urszula Osmala lek. med. Anna Janduła- Wdowicz

 

  Adres e-mail: ptr_kielce@interia.eu
 
             

Obecna liczba członków : 72

 
 
Działalność Oddziału:

 

pod patronatem Oddziału, w ciągu roku organizowanych jest sześć spotkań szkoleniowych, w trakcie których prezentowane są zagadnienia z zakresu diagnostyki i terapii schorzeń narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów, zaleceń i standardów postępowania w chorobach reumatycznych. Regułą jest zapraszanie na spotkania Oddziału wykładowców z wiodących ośrodków klinicznych. W ramach spotkań są również prezentowane i omawiane, interesujące przypadki kliniczne. Bardzo często szkolenia mają charakter interdyscyplinarny, dzięki zaangażowaniu specjalistów z takich dziedzin jak dermatologia, gastrologia czy ortopedia.

Do cyklicznych spotkań naukowych, o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych przy współudziale Oddziału Kieleckiego PTR należą coroczne Dni Kliniczne Buska-Zdroju.

Od trzech lat nasz Oddział patronuje także organizowanym jesienią, kursom Ultrasonografii Narządu Ruchu dla Reumatologów.