Diagnostyka i leczenie osteoporozy.
Zalecenia PTR.
dr hab. med. prof. UM Piotr Leszczyński
Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR

Oddział Kielecki PTR

Oddziały PTR » Oddział Kielecki PTR

Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Adres:

Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

ul. dr. Zygmunta Schinzla 13; 27 - 600 Sandomierz     

tel. 15 83 30 652                                                                                                                                                                                                         

fax. 15 83 23 575              

e-mail: barbarachara@wp.pl        

 


 
Skład Zarządu
 

Przewodnicząca:
          lek. med. Barbara Chara
Wice-Przewodniczący:
lek. med. Zbigniew Guzera
Sekretarz:
lek. med. Elżbieta Szafrańska
Skarbnik:
lek. med. Cezary Struzik
Opiekun sekcji społecznej: lek. med. Urszula Chojnacka
 
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodniczący: 
 

dr n. med. Józef Gawęda

Członkowie: 
lek. med. Stanisław Grzyb

lek. med. Marian Oszczypała

 
              

Obecna liczba członków : 72

 
 
Działalność Oddziału:

 

pod patronatem Oddziału, w ciągu roku organizowanych jest sześć spotkań szkoleniowych, w trakcie których prezentowane są zagadnienia z zakresu diagnostyki i terapii schorzeń narządu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów, zaleceń i standardów postępowania w chorobach reumatycznych. Regułą jest zapraszanie na spotkania Oddziału wykładowców z wiodących ośrodków klinicznych. W ramach spotkań są również prezentowane i omawiane, interesujące przypadki kliniczne. Bardzo często szkolenia mają charakter interdyscyplinarny, dzięki zaangażowaniu specjalistów z takich dziedzin jak dermatologia, gastrologia czy ortopedia.

Do cyklicznych spotkań naukowych, o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych przy współudziale Oddziału Kieleckiego PTR należą coroczne Dni Kliniczne Buska-Zdroju.

Od trzech lat nasz Oddział patronuje także organizowanym jesienią, kursom Ultrasonografii Narządu Ruchu dla Reumatologów.