Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Strona główna » Oddziały PTR » Oddział Gdański PTR

Oddział Gdański PTR

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Adres:

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko
ul. Grunwaldzka 1-3; 81-759 Sopot
tel 58 555 75 81
e-mail:  malgorzata_bykowska@wp.pl

 


 
Skład Zarządu
 

 

Przewodnicząca:
          lek. med. Jarosław Marcinkiewicz  
Wice-Przewodnicząca:

dr n. med. Małgorzata Sochocka-Bykowska

Sekretarz:
 lek. med. Maria Szarecka
Skarbnik:
lek. med. Aleksandra Multan
Opiekun sekcji społecznej: lek. med. Zenobia Czuszyńska
 
   
 
Komisja Rewizyjna
 
 
 

lek. med. Jarosław Złotowski

 

dr hab. med. Ewa Bryl prof. nadzw

 

lek. med. Marianna Mazurek

 
              

Obecna liczba członków : 102

 
 
Działalność

 

Oddział gdański Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego powstał 27-01-1953 roku. Jego założycielem i pierwszym, wieloletnim Przewodniczącym była dr Jadwiga Titz-Kosko.

Aktualną  siedzibą oddziału gdańskiego PTR jest Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie.

Działalność założycielki Towarzystwa kontynuowały dr Zofia Redlicka-Kaznowska, dr Wanda Miernik-Kunc a obecnie dr Małgorzata Sochocka-Bykowska.

Oddział gdański PTR aktywnie uczestniczy w działalności szkoleniowo-naukowej i społecznej. Co dwa miesiące z inicjatywy Towarzystwa odbywają się spotkania naukowe, na których zaproszeni wykładowcy z kraju jak również lekarze innych specjalności prezentują najnowsze doniesienia medyczne. Ponadto z inicjatywy oddziału gdańskiego PTR organizowano w Sopocie liczne zjazdy i konferencje naukowe - ostatnio jesienią 2013 roku.

Członkowie Towarzystwa czynnie wspierają organizację społeczną pacjentów Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobami Reumatycznymi.

Przedstawiony skład zarządu, na kolejną kadencję 2017-2020 rok, został wybrany w dniu 26-05-2017 roku na walnym zebraniu oddziału gdańskiego PTR.

              

 

Od dnia 01.01.2017 roku proszę o dokonywanie wpłat na konto Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Numer konta:

Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282.

 

 Przy każdej wpłacie, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka (a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki  i  NAZWY ODDZIAŁU.

 

Wysokość obowiązującej składki:

a/ osoba pracująca    50 złotych rocznie

b/ emeryt                  15 złotych rocznie (składka obowiązkowa

                                                                     od 2010 roku)”