Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko


Strona główna » Aktualności » Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego za 2016 rok

Nagrody Naukowe Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego za 2016 rok

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne kontynuuje w roku 2017 konkurs na „Najlepsze prace naukowe o tematyce reumatologicznej młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2016 roku”. Przewidziane jest przyznanie dwóch odrębnych nagród pieniężnych dla młodych reumatologów za pełnotekstowe prace o tematyce reumatologicznej opublikowane w czasopiśmie zagranicznym (jedna nagroda) i czasopiśmie polskim (jedna nagroda).

 

Warunki udziału w Konkursie:

  1. Wiek aplikującego pierwszego autora pracy - do 40 roku życia.
  2. Przynależność do PTR i opłacenie składek członkowskich.
  3. Przedłożenie (w terminie do końca czerwca 2017 roku) do Konkursu pełno tekstowej pracy o tematyce reumatologicznej, opublikowanej w roku 2016 w czasopiśmie zagranicznym lub polskim (preferowane będą prace oryginalne).
  4. Praca może mieć kilku autorów, ale nagrodę uzyskuje pierwszy autor pracy.
  5. Prace zgłaszane do Konkursu nie mogą być zgłoszone do innych nagród.

 

Prace należy nadsyłać do Zarządu Głównego PTR (adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii SUM, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice). Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w Szczecinie.

Przewodnicząca Komisji Nagród
Prof. dr hab. med. Maria Majdan

Sekretarz
Dr med. Anna Kotulska

Prezes
Prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz