Materiały szkoleniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostyka i leczenie osteoporozy.
Zalecenia PTR.
dr hab. med. prof. UM Piotr Leszczyński
Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR

Wywiad prof. dr hab. Eugeniusza Józefa Kucharza
z prof. Josephem Floodem, MD

 

 

Wywiad prof. Eugeniusza Józefa Kucharza 
z prof. Ann K. Rosenthal, MD

 

The Biology of Gout
Joseph Flood, MD

 

Calcium Pyrophosphate Deposition (CPPD) : An update
Ann K. Rosenthal, MD

 

Czynniki biomechaniczne w zapaleniu i osteogenezie
w spondyloatropatiach zapalnych
dr hab. n. med. Mariusz Krokosz

 

Standardowa terapia, a nowe możliwości leczenia
biologicznego tocznia układowego
dr hab. n. med. Piotr Leszczyński
 

Leki biopodobne - o czym reumatolog powinien pamiętać
dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

 

Czynniki złego rokowania u chorych
na twardzinę układową

dr n. med. Anna Kotulska,
prof. dr hab. Eugeniusz J. Kucharz

 

Aktualne zasady (2014) rozpoznawania i leczenia
chorych na toczeń rumieniowaty układowy
prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

 

Leczenie narządowo-specyficzne chorych
na twardzinę układową
prof. dr hab. n. med. Stanisław Sierakowski

 

Co reumatolog powinien wiedzieć o zaburzeniach 
w krzepnięciu krwi (w aspekcie zespołu antyfosfolipidowego)
prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska

 

Współczesna strategia leczenia chorych na rzs i jej 
zastosowanie w Polsce
prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz

 

Witamina D i jej znaczenie w reumatologii
prof. dr hab. med. Ewa Marcinkowska-Suchowierska

 

Endoprotezoplastyka stawów w chorobach reumatycznych
prof. dr hab. n. med. Damian Kusz 

 

Miopatie Zapalne
prof. dr hab. med. Paweł Hrycaj

 

Mieszana choroba tkanki łącznej. O czym trzeba pamiętać?
prof. dr hab. med. PMarzena Olesińska