Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Strona główna » Sekcje PTR » Sekcja Młodych Reumatologów PTR » Aktualności » Konkurs na wyjazd na kongres EULAR 2017

Konkurs na wyjazd na kongres EULAR 2017

Konkurs na wyjazd na kongres EULAR 2017

 

Szanowni Młodzi Reumatolodzy,

 

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie wyjazdów na kongres EULAR, opracowanym przez Sekcję Młodych Reumatologów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

 

Jako reprezentant interesów środowiska Młodych Reumatologów, nasza Sekcja chciałaby dbać o potrzeby edukacyjne, stypendia oraz nagrody dla naszych członków. Ciągle zbyt mało młodych lekarzy ma możliwość wyjazdów na międzynarodowe kongresy naukowe takie jak EULAR. Z myślą o nich we współpracy z firmą Roche Polska Sp. z o.o, która będzie sponsorowała uczestnictwo lekarzy w kongresie, przygotowaliśmy konkretną propozycję ubiegania się o takie wyjazdy.

By wybór kandydatów był przejrzysty opracowaliśmy - jak na reumatologów przystało - zestaw jasno zdefiniowanych kryteriów kwalifikacyjnych. Założeniem jest wybór tych spośród kandydatów, którzy mają pozytywną motywację i szansę najlepiej wykorzystać wyjazd. Kryteria kwalifikacyjne obejmują aktywność naukową, edukacyjną i dydaktyczną kandydata. Aby nie pominąć tych spośród naszych członków, którzy zajmują się działalnością kliniczną ani tych, którzy pracują naukowo, opracowano dwa zestawy kryteriów, odpowiadające różnym profilom zainteresowań Młodych Reumatologów. Nie ma przeciwskazań do ubiegania się o wyjazd na podstawie równocześnie obu zestawów kryteriów, jeżeli ktoś łączy praktykę z zainteresowaniami naukowymi i dydaktycznymi. Niespełnienie któregoś z kryteriów (oprócz kryterium bycia reumatologiem, lub w trakcie specjalizacji) nie dyskwalifikuje kandydata, ponieważ o wyborze decyduje suma zgromadzonych punktów. Odpowiedzi na pytania zostały różnie wypunktowane. Członkostwo w Sekcji Młodych Reumatologów nie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie, zostało jednak ujęte jako punktowana forma aktywności kandydata. Odpowiedzi mają charakter deklaratywny, jednak osoby o najwyższej punktacji mogą zostać poproszone o udokumentowanie swoich odpowiedzi. Brak zgody na to wyklucza kandydata z dalszej procedury wyboru.           

 

Termin zgłaszania wniosków: 29/04/2017. Wypełnione formularze, najlepiej w formacie exel i list motywacyjny prosimy  przesłać na adres marcmilc@hotmail.com

Nadesłanie zgłoszenia zostanie potwierdzone: przy braku zwrotnego potwierdzenia prosimy o kontakt.

 

Termin rozpatrzenia wniosków i ogłoszenia wyników konkursu - 08.05.2017.

 

Termin ewentualnego dostarczenia dodatkowych dokumentów przez kandydata -04.05.2017.

 

 

Pozdrawiamy i życzymy sukcesu w aplikowaniu,

 

Marcin Milchert,

Przewodniczący Sekcji Młodych Reumatologów PTR

oraz Grupa Robocza Sekcji Młodych Reumatologów PTR

 

Do pobrania: 

Kryteria kwalifikacyjne programu wyjazdów na kongres EULAR 2017 dla naukowców

Kryteria kwalifikacyjne programu wyjazdów na kongres EULAR 2017 dla praktyków