Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko


Strona główna » Aktualności » Konkurs dla specjalistów reumatologów

Konkurs dla specjalistów reumatologów

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

ogłasza konkurs

dla

specjalistów reumatologów

 

na sfinansowanie stypendium naukowego, na miesięczny staż zagraniczny, w jednym z renomowanych europejskich ośrodków reumatologicznych.

 

Celem stażu ma być zdobycie doświadczenia w zakresie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, wymiana doświadczeń oraz nawiązanie długofalowej współpracy.

 

  • Wnioski należy składać na załączonych formularzach do Rady Stypendialnej przy ZG PTR
  • Po zakończeniu stażu stypendyści są zobowiązani przedłożyć Radzie Stypendialnej sprawozdanie w języku angielskim (poświadczone przez kierownika jednostki, w której odbywał się staż), opublikowaną pracę będąca wynikiem współpracy oraz oświadczenie o całkowitym wykorzystaniu przyznanych środków.

 

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko