Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Konkurs

Konkurs

 

 

Nagrody Naukowe PTR za 2013 rok

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ogłasza Konkurs na Najlepsze Prace Naukowe o tematyce reumatologicznej dla młodych członków Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego opublikowane w 2013 roku.

Prezes PTR wraz z Komisją Nagród PTR przewiduje przyznanie 2 nagród pieniężnych dla młodych naukowców Reumatologów za pełnotekstowe prace o tematyce reumatologicznej opublikowane w :

  • czasopiśmie zagranicznym
  • czasopiśmie polskim

Warunki udziału w Konkursie: 

  1. Wiek aplikującego pierwszego autora pracy - do 40 roku życia;
  2. Przesłana (w terminie do końca czerwca 2014) do Konkursu pełnotekstowa praca o tematyce reumatologicznej- opublikowana w 2013 roku w czasopiśmie zagranicznym lub polskim ( preferowane będa prace oryginalne);
  3. Praca może mieć kilku autorów ale aplikuje o nagrodę pierwszy autor pracy
  4. Praca dotychczas nie była przedstawiana do innych nagród.
  5. Prace powinny drogą listowną być nadesłane na poniższy adres z dopiskiem "konkurs PTR 2013”

Helena Białkowska Sekretariat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

50-556 Wrocław ul. Borowska 213 Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych,

oraz jednoczesne wskazane jest przesłanie ww. informacji na adres mailowy : helena.bialkowska@umed.wroc.pl, podstawowych informacji, tytuł pracy i czasopismo oraz nazwisko osoby aplikującej wraz z podaniem daty urodzenia oraz informacji, iż drogą pocztową została przesłany reprint pracy

Sekretarz ZG PTR Beata Maciążek-Chyra