Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Strona główna » Archiwum Wydarzeń » Konferencja 2 marca

Konferencja 2 marca

 

OGÓLNOPOLSKA JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA

KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I REUMATOLOGII

CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSW w WARSZAWIE

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Z okazji 10-lecia istnienia Kliniki mamy zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konferencji Naukowej

„REUMATOLOGIA 2013”

 

Konferencja odbędzie  się w dniu 2 marca 2013 w Auli Konferencyjnej  Centralnego Szpitala Klinicznego MSW

 

 

W czasie Konferencji chcielibyśmy przedyskutować najnowsze osiągnięcia terapeutyczne i diagnostyczne  w dziedzinie Reumatologii.

 Planujemy zaproszenie  wybitnych specjalistów do wygłoszenia referatów programowych których tematyka  będzie obejmowała najistotniejsze problemy współczesnej Reumatologii.

 

Ramowy program Konferencji (9.00- 16.00):

 

1. Słowo wstępne Dyrektora Centralnego Szpitala Klinicznego MSW

     prof. dr hab. n med Marek Durlik

2. Historia Reumatologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW

    Kierownik kliniki prof. dr hab. Małgorzata Wisłowska – 10 min                  

3. Reumatoidalne zapalenie stawów 2013

     prof. dr hab. n med Anna Filipowicz-Sosnowska – 30 min

4.  Spondyloartropatie seronegatywne 2013

      prof. dr hab. n med Piotr Wiland - 30 min

5.  Toczeń rumieniowaty układowy 2013

      prof. dr hab. n med Maria Majdan - 30 min

6.  Leczenie biologiczne 2013

     prof. dr hab. n med Stanisław Sierakowski - 30 min

PRZERWA KAWOWA

7.  Twardzina układowa 2013

     prof.dr hab. n med Otylia Kowal-Bielecka  - 30 min

8.  Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów 2013

     prof.dr hab. n med Lidia Rutkowska – Sak - 30 min

9.  Reaktywne zapalenia stawów 2013

     doc.dr hab. n med Brygida Kwiatkowska - 30 min

10.  Zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe 2013

       dr n med Marzena Olesińska - 30 min

11.  Osteoporoza 2013

       dr n med Maria Rell-Bakalarska - 30 min

ORAZ

Prezentacja  własnych osiągnięć naukowych:

doktoraty w Klinice

wybrane przypadki kliniczne

 

1. Polimorfizm genu TNF alfa u pacjentów z agresywnym przebiegiem reumatoidalnego zapalenia stawów

     dr n med Jakub Trefler - 10 min

    - doktorat wykonany i obroniony w INSTYTUCIE REUMATOLOGII

2.  Tradycyjne i nowoczesne metody leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów

     dr n med Danuta Jakubicz - 10 min

3.  Zalecenia terapeutyczne u chorych na dnę moczanową po przeszczepach narządów

    dr n med Bożena Jaszczyk - 10 min

4. Ocena korelacji między stężeniem przeciwciał przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi  (anty-CCP) a występowaniem zmian narządowych u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów 

    dr n med Magdalena Matryba  - 10 min

5. Charakterystyka epidemiologiczna ziarniniaka Wegenera w Polsce i w Europie

     dr n med Krzysztof Kanecki - 10 min

6. Niewydolność serca z zachowaną frakcją skurczową lewej komory u chorych na RZS i TRU

    dr Dorota Dereń - 10 min

 

Zapraszamy do wspólnego Świętowania Jubileuszu Kliniki

Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego MSW

Prof. dr hab. n med. Marek Durlik

Kierownik Kliniki  prof. dr hab. n  med. Małgorzata Wisłowska

 

 

Uczestnikom szkolenia przysługuje 5 punktów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów