Strona główna » Oddziały PTR » Oddział Warszawski PTR » Komunikaty / Wydarzenia

W dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 12.00

 odbędzie się walne zgromadzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Prosimy o regularne opłacanie składek 

należy je wpłacać na specjalnie utworzone konto PTR o następującym numerze: Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282.

Opłaty można przekazywać indywidualnie lub za pośrednictwem Skarbnika Oddziału. Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka 

(a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i  NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.


 


 

Składki członkowskie

 

Uprzejmie prosimy o systematyczne regulowanie składek 
na konto Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282  z adnotacją zawierającą: imię i nazwisko członka, roku (lat) opłacanej składki oraz nazwą Oddziału (P.T.R Oddział Warszawski). Składki można też przekazywać za pośrednictwem Skarbnika Oddziału.

 

Składka członkowska wynosi 50 zł za rok 2016.

Członkowie, którzy uzyskali wiek emerytalny opłacają składkę w wysokości 15 zł/rok od następnego roku po uzyskaniu wieku emerytalnego.

 

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek i wysyłają tylko deklarację członkowską.