Strona główna » Oddziały PTR » Oddział Warszawski PTR » Komunikaty / Wydarzenia

 POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

 

Oddział Warszawski P.T.R. uprzejmie zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe,

które odbędzie się w NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

ul. Spartańska 1 w Warszawie

 

18 marca 2020 o godzinie 12:00

 

Tematy wykładów:

 

12:00 – 12:20 „Znaczenie zakażenia CMV w chorobach reumatycznych”- dr n.med. Maria Maślińska , Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, NIGRiR

 

12:20 – 12:40 „Nowa opcja terapeutyczna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów” -Magdalena Czarny-Qpharma

 

12:40 – 13:00 „Aktualne dane na temat zakażenia wirusem Corona (COVID-19)” - dr n.med. Jolanta Nałęcz-Janik, Klinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, NIGRIR

 

13:00 – 13:15 dyskusja

   

 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO REUMATOLOGICZNE

ODDZIAŁ WARSZAWSKI

02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1

 

 

Oddział Warszawski P.T.R. uprzejmie zaprasza Państwa na posiedzenie naukowe,

które odbędzie się w NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI

ul. Spartańska 1 w Warszawie

27 czerwiec 2018 o godzinie 14:00

  

Tematy wykładów:

 

14:00 – 14:20 Europejskie standardy opieki w RZS „eumusc.net” 

- Dr L. Roszkowski, Klinika Reumatologii NIGRIR

 

14:20 – 14:40 Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, analiza przypadku.

- Dr J. Sabela, Klinika Reumatologii NIGRIR

 

14:40 dyskusja

 


W dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 12.00

 odbędzie się walne zgromadzenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Prosimy o regularne opłacanie składek 

należy je wpłacać na specjalnie utworzone konto PTR o następującym numerze: Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282.

Opłaty można przekazywać indywidualnie lub za pośrednictwem Skarbnika Oddziału. Każdorazowo, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska członka 

(a nie wpłacającego), roku (lat) opłacanej składki i  NAZWY ODDZIAŁU przy każdej wpłacie.


 


 

Składki członkowskie

 

Uprzejmie prosimy o systematyczne regulowanie składek 
na konto Bank Millenium 05 1160 2202 0000 0002 9468 1282  z adnotacją zawierającą: imię i nazwisko członka, roku (lat) opłacanej składki oraz nazwą Oddziału (P.T.R Oddział Warszawski). Składki można też przekazywać za pośrednictwem Skarbnika Oddziału.

 

Składka członkowska wynosi 50 zł za rok 2016.

Członkowie, którzy uzyskali wiek emerytalny opłacają składkę w wysokości 15 zł/rok od następnego roku po uzyskaniu wieku emerytalnego.

 

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek i wysyłają tylko deklarację członkowską.