Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Komunikat z dn. 5.11.2012r.

Komunikat z dn. 5.11.2012r.

    Wrocław, dnia 05 listopada 2012

 
 

 

Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 listopada 2012 r.

 

Zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2012 r. dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi zaszły następujące zmiany:

1/ rozszerzono wskazania refundowane dla 2 preparatów leku LEFLUNOMID na „młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu” (dot. tylko preparatów Arava oraz Leflunomid Medac; nie dotyczy nowego preparatu Leflunomidu, który został objęty refundacją od 1 listopada 2012 r. – Leflunomidu Sandoz, dla którego refundacja obejmuje jedynie aktywną postać rzs)

2/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów leku MYCOFENOLAN MOFETILU na „miopatie zapalne” (zmiana została wprowadzona w poprzednim obwieszczeniu i obowiązuje od 1 września 2012 r.)

3/ zmieniła się odpłatność dla pacjenta – wzrosła dopłata pacjenta – za 3 dawki preparatu METEX tj. dawkę 10 mg (do 20,93 zł), 15 mg (do 10,14 zł) i 20 mg (do 10,96 zł) – bez zmian pozostała dopłata pacjenta za dawkę 25 mg (3,2 zł) – wszystkie dawki leku przepisywane są z odpłatnością ryczałtową.

 

Jednocześnie informujemy, że dwa nowe leki biologiczne – certolizumab pegol (Cimzia) oraz tocilizumab (RoActemra) otrzymały pozytywną opinię Rady Przejrzystości AOTM dot. objęcia refundacją u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów w ramach istniejącego programu wielolekowego. W przypadku pozytywnego zakończenia całego procesu wnioskowania o objęcie refundacją w 2012 r. oba leki mogą być dostępne dla pacjentów od 1 stycznia 2013 r.

 

Dr n med. Marcin Stajszczyk   Prof dr hab. Piotr Wiland
Przewodniczący
Komisji ds. Polityki Zdrowotnej
i Programów Terapeutycznych PTR
                             Prezes Zarządu Głównego PTR

 

Tabela 1.Zakres wskazań objętych refundacją i odpłatność dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych obowiązujący od dnia 1 listopada 2012 r.

 

Lp

Substancja czynna

 

Zakres wskazań objętych

refundacja

Odpłatność

1

Metoreksat

choroby autoimmunizacyjne

ryczałt

1’

Metotreksat podskórny

czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów;  wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne jest niewystarczająca;  ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów; ciężka, oporna na leczenie łuszczyca

ryczałt

2

Cyklosporyna A

choroby autoimmunizacyjne

ryczałt

3

Chlorochina

choroby autoimmunizacyjne

30%

4

Azatiopryna

choroby autoimmunizacyjne

ryczałt

5

Sulfasalazyna

choroby autoimmunizacyjne

ryczałt

6

Cyklofosfamid

choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza

ryczałt

7

Mycofenolan mofetilu

toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; zapalenia naczyń; zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; miopatie zapalne

ryczałt

8

Leflunomid

aktywna postać RZS;

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu*

ryczałt

9

Kwas alendronowy

osteoporoza

30%

10

Ryzendronian

osteoporoza; profilaktyka osteoporozy posterydowej

30%

11

Kalcytonina

osteoporoza

30%

12

Denosumab

Osteoporoza u pacjentek w wieku powyzej 65 lat ze stwierdzoną pierwotna osteoporoza

pomenopauzalna (T score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metoda DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do stosowania doustnych bisfosfonianów

 

30%

13

Cholekalcyferol

osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej

ryczałt

14

Amlodypina

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

30%

15

Diltiazem

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

ryczałt

16

Nitrendypina

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

ryczałt

17

Verapamil

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

ryczałt

18

Kwas foliowy

u chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatologicznych

ryczałt

19

Allopurinol

dna moczanowa; hiperurykemia

ryczałt

* rozszerzenie refundacji  na MIZS dotyczy preparatów Arava i Leflunomid Medac