Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Komunikat z dn. 22.06.2012r.

Komunikat z dn. 22.06.2012r.

  Wrocław, dnia 22/06/2012

    

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot.
PROJEKTU OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA


w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r.

 

  

W imieniu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz pacjentów z chorobami reumatycznymi wyrażamy swoje zadowolenie z faktu objęcia refundacją leku metotreksat do stosowania podskórnego Metex (grupa limitowa 120.2).


Jest to wyraźny krok zmierzający do poprawy leczenia pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi w Polsce.

 

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję jaka ma miejsce przy okazji wprowadzania do refundacji preparatu Metex (pozycja w wykazie nr 1781-1784). Substancją czynną preparatu Metex, roztwór do wstrzykiwan w ampułkostrzykawce, 50 mg/ml jest metotreksat (methotrexatum).


Dla preparatu Metex zakres wskazań objętych refundacją został ograniczony wyłącznie do wskazań wymienionych w ChPL (we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji).


Zgodnie z opinią Rady Przejrzystości nr 6/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych z autoagresji zawierających m.in. substancję czynnąmetotreksat, decyzją ministra zdrowia rozszerzono wskazania refundacyjne na odmienne niż wymienione w ChPL. Zakres wskazań refundacyjnych dla preparatów zawierających metotreksat został określony jako „choroby autoimmunizacyjne”.


W związku z powyższym w opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w przypadku objęcia refundacją kolejnych, nowych preparatów zawierających substancję czynnąmetotreksat zakres wskazań refundacyjnych powinien być taki sam jak innych preparatów już refundowanych.


W obwieszczeniu powinna nastąpić zmiana zakresu wskazań refundacyjnych dla preparatu Metex (pozycja w wykazie nr 1781-1784) na „choroby autoimmunizacyjne”.

 

Powyższe stanowisko zostało przesłane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza w dniu 22/06/2012 r. w ramach trwających konsultacji społecznych projektu obwieszczenia.

 

Dr n med. Marcin Stajszczyk   Dr hab. Piotr Wiland, prof. nadzw.
Przewodniczący
Komisji ds. Polityki Zdrowotnej
i Programów Terapeutycznych PTR
                             Prezes Zarządu Głównego PT