Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Komunikat z dn. 20.03.2012r.

Komunikat z dn. 20.03.2012r.

  Wrocław, dnia 20/03/2012 r.

 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego ws rozszerzenia wskazań refundowanych dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych

  

W związku z tym, że zgodnie z ustawą refundacyjną od 1 stycznia 2012 r. wskazania objęte refundacją ograniczono do wskazań rejestracyjnych leków i wskazań określonych stanem klinicznym oraz w związku z tym, że nowelizacja ustawy refundacyjnej umożliwia rozszerzenie wskazań objętych refundacją na pozarejestracyjne poniżej przedstawiamy listę substancji czynnych oraz zakres wskazań jakie w opinii PTR powinny być objęte refundacją na nowej liście, która będzie obowiązywała od 1 maja 2012 r. (tabela 1).

W nowym obwieszczeniu obowiązującym od 1 marca 2012 r. minister zdrowia rozszerzył dla części leków wskazania refundacyjne, jednak w opinii PTR część wprowadzonych zmian wymaga korekty oraz niezbędne są dalsze działania poprawiające dostępność pacjentów do leczenia. Ograniczenia w dostępie do leków dla pacjentów z chorobami reumatycznymi może prowadzić do bardzo niekorzystnych skutków odległych, zarówno dla pacjentów, jak i dla finansów Państwa.

W opinii PTR wszystkie leki zawierające wymienione w tabeli substancje czynne stosowane w lecznictwie otwartym powinny być dostępne za odpłatnością ryczałtową w wymienionych schorzeniach reumatycznych. W przypadku denosumabu stopień odpłatności został określony w stanowisku AOTM. Należy wyeliminować sytuacje, w których ten sam lek w tych samych wskazaniach występuje na liście w różnych odpłatnościach. Taka sytuacja dotyczy sulfasalazyny, która  występuje na liście z odpłatnością ryczałtową i 30%, a wymienione wskazania objęte refundacją w obydwu przypadkach pokrywają się (w tym przypadku należy zlikwidować pozycję „odpłatność 30%” ponieważ wskazania rejestracyjne leku pokrywają się z wymienionymi w pozycji „odpłatność R”).

Aktualne stanowisko obejmuje tylko najpilniejsze zmiany. W tabeli umieszczono także leki biologiczne stosowane w programach lekowych, które powinny być dołączone do kolejnego obwieszczenia obowiązującego od 1 maja 2012 r. pod warunkiem, że podmioty odpowiedzialne złożyły odpowiedni wniosek, uzyskały pozytywną decyzję AOTM i zakończyły się negocjacje cenowe. Absolutnie niezbędne jest zapewnienie dostępu do wszystkich leków, które były finansowane w ramach programów terapeutycznych.

 

 

Dr n med. Marcin Stajszczyk   Dr hab. Piotr Wiland, prof. nadzw.
Przewodniczący
Komisji ds. Polityki Zdrowotnej
i Programów Terapeutycznych PTR
                             Prezes Zarządu Głównego PT

 

 

Tabela 1. Substancje czynne oraz zakres wskazań, które powinny być objęte refundacją w chorobach reumatycznych 

 

Lp

Substancja czynna

 

Zakres wskazań objętych

refundacja

 

Zakres wskazań

pozarejestracyjnych

objętych refundacja

Odpłatność

1

Metoreksat*

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach

Choroby autoimmunologiczne 
i zapalne

ryczałt

2

Cyklosporyna A

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach

Choroby autoimmunologiczne
i zapalne

ryczałt

3

Chlorochina

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach

Choroby autoimmunologiczne 
i zapalne

ryczałt

4

Cyklofosfamid

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach

Choroby autoimmunologiczne 
i zapalne

ryczałt

5

Azatiopryna

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach

Choroby autoimmunologiczne 
i zapalne

ryczałt

6

Mycofenolan mofetilu

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach

Toczeń rumieniowaty układowy

ryczałt

7

Leflunomid

We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach**

brak

ryczałt

8

Kwas alendronowy

wszystkie osteoporozy

profilaktyka osteoporozy i złamań posterydowych

ryczałt

9

Kwas ryzendronowy

wszystkie osteoporozy

profilaktyka osteoporozy i złamań posterydowych

ryczałt

10

Denosumab

osteoporoza po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami zgodnie ze stanowiskiem AOTM

 

30%

11

Adalimumab

Zgodnie z opisem programu lekowego

 

bezpłatnie

12

Abatacept

Zgodnie z opisem programu lekowego

 

bezpłatnie

13

Certolizumab pegol

Zgodnie z opisem programu lekowego

 

bezpłatnie

14

Etanercept

Zgodnie z opisem programu lekowego

 

bezpłatnie

15

Infliksimab

Zgodnie z opisem programu lekowego

 

bezpłatnie

16

Golimumab

Zgodnie z opisem programu lekowego

 

bezpłatnie

17

Rytuksymab

Zgodnie z opisem programu lekowego

 

bezpłatnie

18

Tocilizumab

Zgodnie z opisem programu lekowego

 

bezpłatnie

 

 

obejmuje metotreksat w formie doustnej i podskórnej; ** dotyczy reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycowego zapalenia stawów

 

Pliki do pobrania: