Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko



















Strona główna » Aktualności » Komunikat z dn. 16.08.2012r.

Komunikat z dn. 16.08.2012r.

 

 

Wrocław, dnia 16/08/2012

 

Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. kwalifikacji do programów lekowych w chorobach reumatycznych poza opisem programów

 

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że w dniu 1 sierpnia odbyło się 42 posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia w Chorobach Reumatycznych, na którym dyskutowany był problem kwalifikacji pacjentów do leczenia w programach lekowych w przypadkach wykraczających poza opis przedmiotowych programów (http://www.nfz.gov.pl/new/art/4477/protokol_nr_42.pdf). 

 

Wspólne stanowisko Zespołu Koordynacyjnego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia mówi, że zarówno opis programu lekowego dot. leczenia RZS i MIZS (zał. B33 do obwieszczenia MZ), jak i zarządzenie Prezesa NFZ określające zasady kwalifikacji do programów (załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 27/2012/DGL) upoważniają Zespół Koordynujący do kwalifikacji pacjentów do leczenia, także w przypadkach wykraczających poza wymienione w programie kryteria.


Taka kwalifikacja powinna odbywać się w oparciu o dobrze udokumentowaną wiedzę medyczną.

W takich uzasadnionych przypadkach kwalifikacja pacjenta do programu przez Zespół Koordynacyjny jest jednoznaczna z finansowaniem takiego leczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W protokole z posiedzenia Zespół Koordynacyjny przyjął stanowisko, że takie przypadki wykraczające poza opis programów, a zgodne z aktualną wiedzą medyczną, dotyczą przede wszystkim dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) kwalifikowanych do leczenia adalimumabem od 4 r.ż.  i etanerceptem od 2 r.ż.


Jest to bardzo dobra wiadomość dla chorujących dzieci i ich rodziców.

Ponieważ NFZ nie wyraził zgody na wprowadzenie odpowiednich zmian do aplikacji umożliwiających lekarzom prowadzącym wnioskowanie w takich przypadkach poprzez system smpt, każdy wniosek powinien zostać przesłany do Zespołu Koordynacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnej decyzji, w każdym przypadku indywidualnie, NFZ umożliwi wpisanie danych do aplikacji i dalsze monitorowanie leczenia w systemie smpt.

 

Dr n med. Marcin Stajszczyk   Dr hab. Piotr Wiland, prof. nadzw.
Przewodniczący
Komisji ds. Polityki Zdrowotnej
i Programów Terapeutycznych PTR
                             Prezes Zarządu Głównego PT