Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Komunikat z dn. 01.07.2013r.

Komunikat z dn. 01.07.2013r.

Wrocław, dnia 01/07/2013

 

Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 lipca 2013 r.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2013 r. dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi zaszły następujące zmiany:

 1/ refundacją objęto nowy preparat metotreksatu podskórnego – EBETREXAT – w postaci ampułko-strzykawek 20 mg/ml w następujących dawkach: 7,5 mg (0,375 ml), 10 mg (0,5 ml), 15 mg (0,75 ml), 20 mg (1,0 ml), 25 mg (1,25 ml) oraz 30 mg (1,5 ml). Odpłatność dla wszystkich dawek leku jest ryczałtowa (R) i wynosi od 3,2 do 4,52 PLN za jedną ampułko-strzykawkę w zależności od dawki leku. Wskazania refundacyjne dla preparatu Ebetrexat ograniczone są jedynie do wskazań rejestracyjnych wymienionych w ChPL czyli obejmują czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów;  wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne jest niewystarczająca;  ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów; ciężka, oporna na leczenie łuszczyca. Rozszerzenia wskazań na „choroby autoimmunizacyjne” można się spodziewać najwcześniej przy okazji publikacji kolejnego wykazu tak jak to miało wcześniej miejsce dla preparatu Metex.

 2/ w związku z objęciem refundacją w/w nowego preparatu metotreksatu podskórnego, który stał się jednocześnie podstawą limitu, wzrosła dopłata przez pacjenta do wszystkich refundowanych dawek preparatu METEX. Od 1 lipca 2013 r. odpłatność dla pacjenta za jedną ampułko-strzykawkę w dawce 10 mg, 15 mg, 20 mg i 25 mg wynosi odpowiednio 28,29; 22,09; 26,88 oraz 23,97 PLN.

 3/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów leku  tacrolimus na miopatie zapalne, toczniowe zapalenie nerek w przypadkach nietolerancji lub oporności na cyklosporynę A oraz choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności. Odpłatność dla wszystkich preparatów jest ryczałtowa (R), a dopłata pacjenta różna w zależności od dawki leku choć w większości przypadków wynosi 3,2 PLN.

 4/ objęto refundacją nowy preparatcyklosporyny A (CYCLAID) w postaci kapsułek 25 mg, 50 mg i 100 mg we wskazaniach choroby autoimmunizacyjne oraz zespół aktywacji makrofagów (MAS). Odpłatność jest ryczałtowa (R) i wynosi od 3,2 do 4,46 PLN za opakowanie leku 50 kaps.

 5/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów sulfasalazyny na kolejne poza ch. L-C oraz CU wskazania gastroenterologiczne, które mogą towarzyszyć chorobom reumatycznym tj. mikroskopowe zapalenie jelita oraz chorobę uchyłkową jelit.

 Jednocześnie przypominamy, że leflunomid nadal nie jest refundowany w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów pomimo tego, że jest to zarejestrowane wskazanie dla tego leku. Ponownie nie objęto refundacją hydroksychlorochiny (Plaquenil). W opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego hydroksychlorochina powinna być objęta refundacją na takich samych zasadach jak chlorochina tzw. we wskazaniu „choroby autoimmunizacyjne”.

 

Dr n med. Marcin Stajszczyk   Prof dr hab. Piotr Wiland
Przewodniczący
Komisji ds. Polityki Zdrowotnej
i Programów Terapeutycznych PTR
                             Prezes Zarządu Głównego PTR

 

Tabela 1. Zakres wskazań objętych refundacją i odpłatność dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych obowiązujący na dzień 1 lipca 2013 r.

Lp

Substancja czynna

 

Zakres wskazań objętych

refundacja

Odpłatność

1

Metoreksat

choroby autoimmunizacyjne;

sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL

ryczałt

1’

Metotreksat podskórny

choroby autoimmunizacyjne*;

czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów;  wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne jest niewystarczająca;  ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów; ciężka, oporna na leczenie łuszczyca;

ryczałt

2

Cyklosporyna A

choroby autoimmunizacyjne;

zespół aktywacji makrofagów (MAS)

ryczałt

3

Tacrolimus

toczniowe zapalenie nerek w przypadkach nietolerancji lub oporności na CsA; miopatie zapalne; choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności;

ryczałt

4

Chlorochina

choroby autoimmunizacyjne

30%

5

Azatiopryna

choroby autoimmunizacyjne;

sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL

ryczałt

6

Sulfasalazyna

choroby autoimmunizacyjne

ryczałt

7

Cyklofosfamid

choroby autoimmunizacyjne; amyloidoza; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL;

zespół aktywacji makrofagów (MAS);

ryczałt

8

Mycofenolan mofetilu

toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; zapalenia naczyń; zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; miopatie zapalne; choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności;

ryczałt

9

Leflunomid

aktywna postać RZS;

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu**

ryczałt

10

Kwas alendronowy

osteoporoza

 

30%

11

Ryzendronian

osteoporoza; profilaktyka osteoporozy posterydowej

30%

12

Kalcytonina

osteoporoza

30%

13

Denosumab

Osteoporoza u pacjentek w wieku powyzej 65 lat ze stwierdzoną pierwotna osteoporoza

pomenopauzalna (T score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metoda DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do stosowania doustnych bisfosfonianów

30%

14

Cholekalcyferol

osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej

ryczałt

15

Amlodypina

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

30%

16

Diltiazem

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

ryczałt

17

Nitrendypina

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

ryczałt

18

Verapamil

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

ryczałt

19

Kwas foliowy

u chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatologicznych

ryczałt

20

Allopurinol

dna moczanowa; hiperurykemia

ryczałt

 * rozszerzenie refundacji na choroby autoimmunizacyjne dotyczy preparatu Metex
* * rozszerzenie refundacji na MIZS dotyczy preparatów Arava i Leflunomid Medac 

Aby pobrać werjsę PDF kliknij tutaj