Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek BrzoskoStrona główna » Aktualności » Komunikat z dn. 01.03.2013r.

Komunikat z dn. 01.03.2013r.

Wrocław, dnia 01/03/2013

 

Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dla lekarzy i pacjentów dot. refundowanych wskazań dla leków stosowanych w schorzeniach reumatycznych obowiązujących od 1 marca 2013 r.

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 r. dla pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi zaszły następujące zmiany:

1/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów metotreksatu podskórnego (METEX)na „choroby autoimmunizacyjne” – w związku z tym METEX może być, podobnie jak preparaty metotreksatu doustnego, ordynowany pacjentom ze wszystkimi chorobami autoimmunizacyjnymi także tymi nie wymienionymi w ChPL, w tym m.in. w skąpostawowej postaci MIZS, w zapaleniach naczyń, w zapaleniu skórno- i wielomięśniowym, w toczniu rumieniowatym oraz w innych układowych chorobach tkanki łącznej, o co apelowaliśmy w 2012 roku.

2/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów metotreksatu doustnego (METOTHREXAT-EBEWE i TREXAN) oraz preparatu cyklofosfamidu (ENDOXAN) oraz preparatów azatiopryny (AZATHIOPRINE-VIS i IMMURAN) na „sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc – w przypadkach innych niż wymienione w CHPL; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż wymienione w CHPL”.

3/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów mycofenolanu mofetilu (CELL CEPT, LIMFOCEPT, MOFIMUTRAL, MYCOFENOR, MYFENAX, MYCOFENOLATE MOFETIL Apotex, Sandoz, Stada, NOLFEMIC) na „choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności”.

4/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów cyklosporyny A (SANDIMMUN NEORAL, EQUORAL) oraz preparatu cyklofosfamidu (ENDOXAN) na „zespół aktywacji makrofagów (MAS)”.

5/ rozszerzono wskazania refundacyjne dla preparatów leków z grupy heparyn drobnocząsteczkowych (enoksaparyna, nadroparyna) oraz leku z grupy inhibitorów czynnika Xa (dalteparyna) na „zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy”.

 

Jednocześnie przypominamy, że leflunomid nadal nie jest refundowany w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów pomimo tego, że jest to zarejestrowane wskazanie dla tego leku.

Nie objęto także refundacją hydroksychlorochiny (Plaquenil). W opinii Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego hydroksychlorochina powinna być objęta refundacją na takich samych zasadach jak chlorochina tzw. we wskazaniu „choroby autoimmunizacyjne”.

 

Dr n med. Marcin Stajszczyk   Prof dr hab. Piotr Wiland
Przewodniczący
Komisji ds. Polityki Zdrowotnej
i Programów Terapeutycznych PTR
                             Prezes Zarządu Głównego PTR

 

Tabela 1. Zakres wskazań objętych refundacją i odpłatność dla leków stosowanych w chorobach reumatycznych obowiązujący na dzień 1 marca 2013 r. 

Lp

Substancja czynna

Zakres wskazań objętych

refundacja

Odpłatność

1

Metotreksat

choroby autoimmunizacyjne;

sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc; ziarniniakowe choroby płuc

ryczałt

1’

Metotreksat podskórny

choroby autoimmunizacyjne;

czynne reumatoidalne zapalenie stawów u dorosłych pacjentów; wielostawowe postacie ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli odpowiedź na niesteroidowe leki przeciwzapalne jest niewystarczająca; ciężkie łuszczycowe zapalenie stawów; ciężka, oporna na leczenie łuszczyca;

ryczałt

2

Cyklosporyna A

choroby autoimmunizacyjne;

zespół aktywacji makrofagów (MAS)

ryczałt

3

Chlorochina

choroby autoimmunizacyjne

30%

4

Azatiopryna

choroby autoimmunizacyjne;

sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc; ziarniniakowe choroby płuc

ryczałt

5

Sulfasalazyna

choroby autoimmunizacyjne

ryczałt

6

Cyklofosfamid

choroby autoimmunizacyjne;

amyloidoza; sarkoidoza; śródmiąższowe zapalenia płuc; ziarniniakowe choroby płuc; zespół aktywacji makrofagów (MAS);

ryczałt

7

Mycofenolan mofetilu

toczeń rumieniowaty układowy; twardzina układowa; zapalenia naczyń; zespół nerczycowy; nefropatia toczniowa; miopatie zapalne; choroby autoimmunizacyjne u osób z niedoborami odporności

ryczałt

8

Leflunomid

aktywna postać RZS;

młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów – postać wielostawowa po niepowodzeniu terapii lub w przypadku nietolerancji metotreksatu*

ryczałt

9

Kwas alendronowy

osteoporoza

30%

10

Ryzendronian

osteoporoza; profilaktyka osteoporozy posterydowej

30%

11

Kalcytonina

osteoporoza

30%

12

Denosumab

Osteoporoza u pacjentek w wieku powyzej 65 lat ze stwierdzoną pierwotna osteoporoza

pomenopauzalna (T score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metoda DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do stosowania doustnych bisfosfonianów

30%

13

Cholekalcyferol

osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej

ryczałt

14

Amlodypina

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

30%

15

Diltiazem

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

ryczałt

16

Nitrendypina

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

ryczałt

17

Verapamil

pierwszoliniowe leczenie objawu Raynauda związanego z twardziną układową

ryczałt

18

Kwas foliowy

u chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatologicznych

ryczałt

19

Allopurinol

dna moczanowa; hiperurykemia

ryczałt

20

Enoksaparyna

zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy

ryczałt

21

Nadroparyna

zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy

ryczałt

22

Dalteparyna

zespół antyfosfolipidowy ze współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy

ryczałt

* rozszerzenie refundacji  na MIZS dotyczy preparatów Arava i Leflunomid Medac

 

Aby pobrać werjsę PDF kliknij tutaj