Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko


Strona główna » Aktualności » Komunikat PTR z dnia 6.04.2017 r.

Komunikat PTR z dnia 6.04.2017 r.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne uprzejmie informuje, że w związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony lekarzy dotyczącymi kontynuacji terapii pacjentów w programach lekowych B.35 i B.36 po wejściu w życie nowych opisów programów od dnia 1 marca 2017 r., przygotowało schemat postępowania z pacjentami w oparciu o aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia i poprosiło Departament Polityki Zdrowotnej i Farmacji MZ o zajęcie stanowiska czy można go uznać za prawidłowy w świetle obowiązujących przepisów.

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne otrzymało odpowiedź z MZ przychylającą się do stanowiska PTR uznającą przedstawiony schemat postępowania za prawidłowy i obowiązujący.

Poniżej prezentujemy stanowisko PTR oraz załączamy odpowiedź Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ.


 

Katowice, 3 kwietnia 2017 r.

Szanowna Pani

Izabela Obarska

Dyrektor

Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

Ministerstwa Zdrowia

 

Szanowna Pani Dyrektor,

W związku ze zmianami kryteriów refundacyjnych programów lekowych od dnia 1 marca 2017 r. uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia w przedstawionej przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne sprawie.

 

Od dnia 1 marca 2017 r. zmianie uległy kryteria dobrej odpowiedzi na leczenie u pacjentów leczonych w ramach programu Załącznik B.35.  LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10  L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3 oraz Załącznik B.36. LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45). Zakładają one, że niska aktywność choroby powinna zostać osiągnięta po 6 miesiącach terapii, a czas leczenia przy pierwszym podawaniu substancji czynnej nie może być dłuższy niż 18 miesięcy.

Analogiczne zmiany zostały wprowadzone do programu Załącznik B.33. LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08) w 2015 r.

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne stoi na stanowisku, że postępowanie z pacjentami w programie B.35 i B.36 będącymi w trakcie terapii w momencie wprowadzenia zmian powinno być analogiczne do postępowania, jakie w 2015 r. zostało przyjęte za właściwe tzn., że u każdego pacjenta na pierwszej wizycie związanej z realizacją programu lekowego począwszy od dnia 1 marca 2017 r. należy:

  1. u każdego pacjenta leczonego nieprzerwanie 18 miesięcy lub dłużej leczenie powinno zostać wstrzymane z jednoczesną oceną aktywności choroby:
    • w przypadku stwierdzenia niskiej aktywności choroby zgodnie z kryteriami programu leczenie może zostać uznane za skuteczne, a jeśli dojdzie do nawrotu aktywnej choroby zgodnie z kryteriami programu pacjent może ponownie rozpocząć leczenie substancją czynną, która wywołała niską aktywność choroby,
    • w przypadku braku stwierdzenia niskiej aktywności choroby terapia powinna zostać uznana za nieskuteczną z jednoczesną zmianą leku na inny lub zakończeniem leczenia zgodnie z kryteriami programu
  1. u każdego pacjenta leczonego poniżej 90 dni należy dokonać oceny po 90 dniach terapii zgodnie z nowymi kryteriami programu
  2. u każdego pacjenta leczonego powyżej 90 dni i poniżej 180 dni należy dokonać oceny po 180 dniach terapii zgodnie z nowymi kryteriami programu
  3. u każdego pacjenta leczonego powyżej 180 dni, u którego przed 1 marca 2017 r. stwierdzono niską aktywność choroby po 180 dniach terapii należy uznać leczenie za skuteczne i kontynuować terapię zgodnie z nowymi kryteriami programu
  4. u każdego pacjenta leczonego powyżej 180 dni, u którego przed 1 marca 2017 r. nie stwierdzono niskiej aktywności choroby po 180 dniach terapii leczenie od 1 marca 2017 r. może być kontynuowane pod warunkiem wykazania niskiej aktywności choroby na pierwszej wizycie związanej z wykonaniem programu odbywającej się po wejściu w życie nowych kryteriów odpowiedzi, w przypadku braku stwierdzenia niskiej aktywności choroby u tych pacjentów leczenie powinno zostać uznane za nieskuteczne z jednoczesną zmianą leku na inny lub zakończeniem leczenia zgodnie z kryteriami programu (brak niskiej aktywności choroby po 180 dniach przed 1 marca 2017 r. nie jest wystarczającym warunkiem uznania terapii za nieskuteczną, ponieważ przed 1 marca 2017 r. takie kryteria nie obowiązywały)
  5. u każdego pacjenta, który spełnia nowe kryteria odpowiedzi i kontynuacji leczenia od dnia 1 marca 2017 r. ankiety monitorujące powinny być wykonywane z częstotliwością określoną w aktualnie obowiązujących programach lekowych B.35 i B.36.

 

Uprzejmie prosimy o stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia czy przedstawiony przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne schemat postępowania z pacjentami będącymi w trakcie terapii w okresie wejścia w życie zmian w programach lekowych B.35 i B.36 od dnia 1 marca 2017 r. należy uznać za prawidłowy w oparciu o aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia.

 

Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Programów Lekowych

i Polityki Zdrowotnej Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

Eugeniusz J. Kucharz

Prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 


 

Odpowiedź Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ z dnia 04.04.2017 r.