Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Strona główna » Aktualności » Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. dostępności metotreksatu w postaci doustnej

Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii dot. dostępności metotreksatu w postaci doustnej

 

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii informują, że napływające od kilku miesięcy od pacjentów zgłoszenia, weryfikowane w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych, wskazują na występowanie istotnych okresowych braków w dostępie na terenie Polski do leków zawierających substancję czynną methotrexatum w postaci doustnej. Zgodnie z aktualnym obwieszczeniem ministra zdrowia obowiązującym od 1 marca 2020 r. pacjenci powinni mieć dostęp do następujących leków zawierających metotreksat w postaci doustnej (tabletka):

  • Metotab w dawce 2,5, 7,5 i 10 mg w opakowaniu po 100 szt.,
  • Methotrexat-Ebeve w dawce 5 i 10 mg w opakowaniu po 50 szt.,
  • Methofil w dawce 2,5 i 10 mg w opakowaniu po 50 i 100 szt.,
  • Trexan i Trexan Neo w dawce 2,5 i 10 mg w opakowaniu po 100 szt.

Aktualnie zgodnie z informacjami pozyskanymi od pacjentów oraz aptek w ostatnich tygodniach wystąpił brak w dostępie do wszystkich w/w leków.

Z informacji uzyskanych w dniu dzisiejszym jedynym lekiem, jaki pojawił się na razie w ograniczonym zakresie jest Metotab. Zgodnie z informacją uzyskaną od podmiotu odpowiedzialnego w najbliższym czasie dostęp do tego leku powinien być zabezpieczony w pełni. Pozostałe leki są nadal niedostępne i brak jest informacji czy w najbliższym czasie będą. Należy także pamiętać, że Metotab jest refundowany "we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji", a to oznacza, że refundacja przysługuje tylko pacjentom z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i łuszczycą. Lek nie jest zarejestrowany we wskazaniu łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) jak inne leki w postaci doustnej.

W zaistniałej sytuacji należy pamiętać, że najmniejsze oficjalnie refundowane opakowanie leku w Polsce to opakowanie po 50 szt. W przypadku wystawienia recepty na jakikolwiek lek w opakowaniu po 50 szt. farmaceuta nie będzie mógł go zamienić na lek w opakowaniu po 100 szt. i pacjent będzie musiał wrócić do lekarza po kolejną receptę. Oznacza to, że lekarz wystawiający pacjentowi receptę na metotreksat w postaci doustnej, nie znając aktualnych danych dot. dostępności poszczególnych leków, powinien pamiętać o wystawieniu jej na lek w opakowaniu po 100 szt., co umożliwi ew. zamianę leku przez farmaceutę na inny w tej samej postaci i dawce. Podobnie wystawiając pacjentowi receptę w formie papierowej z zaznaczeniem tylko nazwy substancji czynnej methotrexatum należy pamiętać o dopisaniu informacji o wielkości opakowania 100 szt. W przypadku występującego okresowo braku poszczególnych leków, forma papierowa recepty z nazwą międzynarodową substancji czynnej i określeniem maksymalnej wielkości opakowania może być formą preferowaną dla pacjentów. Recepta elektroniczna nie pozwala na wystawienie jej tylko z nazwą substancji czynnej.

Leki zawierające metotreksat w postaci podskórnej powinny być stosowane u pacjentów w przypadku wskazań klinicznych do zastosowania leku w tej postaci. W przypadku braku leków w postaci doustnej można czasowo zastosować lek w postaci podskórnej pomimo braku wskazań do zmiany drogi podania kierując się dobrem pacjenta.

 

dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

     

prof. Marek Brzosko

Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii