Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Strona główna » Aktualności » Komunikat konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. konieczności raportowania pacjentów z chorobami reumatycznymi i rozpoznaniem COVID-19

Komunikat konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego dot. konieczności raportowania pacjentów z chorobami reumatycznymi i rozpoznaniem COVID-19

 

Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii i Polskie Towarzystwo Reumatologiczne będące członkiem Europejskiej Ligi do Walki z Reumatyzmem (EULAR) informują, że uruchomiony został rejestr do zgłaszania pacjentów z chorobami reumatycznymi z rozpoznaniem COVID-19 - EULAR - COVID-19 Database

Rejestr, który powstał  we współpracy z Europejskim Towarzystwem Reumatologii Dziecięcej (PReS), stanowi Europejską bazę danych dorosłych i pediatrycznych pacjentów z chorobami reumatycznymi / układu mięśniowo-szkieletowego (RMD) zakażonych SARS-CoV-2 i chorujących na COVID-19. Istnieje pilna potrzeba poznania wyników leczenia pacjentów z RMD, u których doszło do zakażenia SARS-CoV‐2, którzy stosują przewlekłe leczenie immunosupresyjne, w tym leki syntetyczne,  biologiczne i glikokortykosteroidy oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne.

EULAR zachęca klinicystów zajmujących się leczeniem pacjentów reumatologicznych z całej Europy i innych krajów będących członkami EULAR do zgłaszania WSZYSTKICH przypadków COVID-19 u swoich pacjentów, niezależnie od ciężkości choroby, w tym pacjentów bezobjawowych, u których wykryto zakażenie SARS-CoV-2. Poznanie przebiegu klinicznego zakażenia u pacjentów z rożnymi chorobami reumatycznymi, stosujących różne leki, pozwoli na bezpieczniejsze i skuteczniejsze leczenie naszych pacjentów w przyszłości. Szczegółowe informację nt rejestru znajdują się na stronie EULAR www.eular.org

Konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii i Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, mając na uwadze przede wszystkim zdrowie pacjentów, stoją na stanowisku, że zgłaszanie WSZYSTKICH przypadków COVID-19 do EULAR - COVID-19 Database stanowi OBOWIĄZEK lekarzy reumatologów w Polsce.

Kopie wszystkich zgłoszeń pacjentów leczonych w Polsce powinny zostać przesłane do konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii i Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego na adres mailowy: h.przepiera@spsk1.szn.pl

Podmiotem koordynującym i nadzorującym zgłaszanie pacjentów do EULAR - COVID-19 Database w Polsce jest Polskie Towarzystwo Reumatologiczne będące członkiem EULAR.

Osobą koordynującą i nadzorującą zgłaszanie pacjentów do EULAR - COVID-19 Database z ramienia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego jest dr hab. n. med. Hanna Przepiera-Będzak

Prosimy konsultantów wojewódzkich w dziedzinie reumatologii oraz prezesów oddziałów Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego o przekazanie niniejszego komunikatu wszystkim lekarzom reumatologom.

  

dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

     

prof. Marek Brzosko

Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii