Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko


Strona główna » Aktualności » Komunikat

Komunikat

Komunikat Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w sprawie zmian w obwieszczeniu refundacyjnym z dn. 27 lutego  2019 r. dot. leczenia biologicznego w programach lekowych

 

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne informuje, że zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym obowiązującym od 1 marca 2019 r. dostępność pacjentów do leczenia adalimumabem nie będzie zagrożona. Refundacją objęte zostały kolejne dwa biologiczne leki biorównoważne – Amgevita (podmiot odpowiedzialny Amgen) oraz Hyrimoz (podmiot odpowiedzialny Sandoz). Jednocześnie minister zdrowia wydał nową pozytywną decyzję dla leku Humira (podmiot odpowiedzialny Abbvie), dla którego okres refundacji w programach lekowych B.35 i B.36 kończył się w dn. 28.02.2019 r. Wszystkie decyzje zostały wydane na 3 lata.

Obecność czterech leków zawierających adalimumab w systemie refundacyjnym stanowi gwarancje dostępności terapii dla pacjentów i pozwala na konkurencje, której efektem może być dalsze obniżanie się kosztu terapii. Wszystkie leki zawierające adalimumab dostępne są w dawce 40 mg. Jednocześnie Amgevita będzie dostępna w dawce pediatrycznej 20 mg (koszt jednego miligrama substancji leku w dawce 20 mg i 40 mg jest taki sam).

Refundacją objęty został także kolejny biologiczny lek biopodobny dla infliksimabu – Zessly (podmiot odpowiedzialny Sandoz). Łącznie dostępnych jest pięć leków zawierających infliksimab.

Ministerstwo Zdrowia pomimo wcześniejszych deklaracji po raz kolejny nie dokonało zmian w opisie programów lekowych B.35 i B.36, które były postulowane przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w listopadzie 2018 r., dotyczących ujednolicenia kryteriów oceny skuteczności leczenia dla wszystkich leków biologicznych refundowanych w ramach programów. Właściwy oficjalny wniosek konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii w tej sprawie oraz gotowa propozycja zmian w programach zostały ponownie wysłane do ministerstwa zdrowia kilka tygodni temu. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii otrzymali również zapewnienie podmiotu odpowiedzialnego dla leku sekukinumab, że zgadza się na proponowane zmiany w programach o czym ministerstwo zdrowia zostało poinformowane. Pomimo tego kryteria nie zostały zmienione i nadal są preferencyjne dla jednego leku względem innych.

dr Marcin Stajszczyk

Przewodniczący Komisji ds. Polityki
Zdrowotnej i Programów Lekowych
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego        

     

prof. Marek Brzosko

Prezes
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii