Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Informacje o oddziale

Oddziały PTR » Oddział Dolnośląski PTR » Informacje o oddziale

 

Adres:
Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu
Akademicki Szpital Kliniczny ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel./fax: 071 7343350
e-mail: sekreum@reum.am.wroc.pl
 
Skład Zarządu
 

Przewodnicząca:
         

dr n med. Renata Sokolik

Wice-Przewodnicząca:
dr n. med. Bogna Dobrzyniecka
Sekretarz:
dr n. med. Katarzyna Gruszecka 
Członek Zarządu:

dr n. med. Magdalena Szmyrka

Skarbnik:

dr n. med. Maria Miasterska-Skóra

                                   
   
 
Komisja Rewizyjna
 
Przewodnicząca:
  dr n. med. Arkadiusz Chlebicki
Wice-Przewodnicząca:
lek. Marta Listwan
Wice-Przewodnicząca:
dr n. med. Agata Sebastian
 
 
 
Lista delegatów

    prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland
    prof. nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot
    dr n. med. Bogna Dobrzyniecka
    dr n. med. Magdalena Szmyrka
    dr n. med. Katarzyna Gruszecka
    dr n. med. Maria Misterska-Skóra
    dr n. med. Renata Sokolik 

 

Obecna liczba członków : 123
 
 
Działalność

Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna zostały wybrane na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 01.04.2017 roku.

Spotkania naukowo-szkoleniowe dla członków Oddziału oraz lekarzy zainteresowanych problematyką reumatologiczną odbywają się średnio raz w miesiącu. Od 12.2009 roku na spotkaniach prezentowane są także ciekawe przypadki kliniczne, celem pogłębiania naszej wiedzy praktycznej. Na nasze spotkania zapraszani są także specjaliści innych dziedzin medycyny ( m.in. gastroenterolodzy, angiolodzy, dermatolodzy, okuliści, endokrynolodzy, ortopedzi), z którymi współpraca jest niezbędna celem kompleksowej opieki nad naszymi chorymi. Pod patronatem Dolnośląskiego Odziału PTR, co roku na wiosnę, odbywa się konferencja „Trendy w reumatologii’. Dodatkowo okresowo organizowane jest Polsko –Niemieckie Sympozjum „Reumatologia Praktyczna” połączone z warsztatami USG układu ruchu.

 

 Osoba odpowiedzialna za stonę internetową: lek. med. Agata Sebastian (agatasebastian@vp.pl)