Diagnostyka i leczenie osteoporozy.
Zalecenia PTR.
dr hab. med. prof. UM Piotr Leszczyński
Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR

Grupa Robocza Sekcji

Sekcje PTR » Sekcja Młodych Reumatologów PTR » Grupa Robocza Sekcji

Marcin Milchert (Szczecin) - przewodniczący

Agata Sebastian (Wrocław) – wiceprzewodniczący

Jolanta Osieleniec (Kraków) - sekretarz  

 

Aleksandra Tuchocka-Kaczmarek (Poznań)

Barbara Kościelniak (Bydgoszcz)

Bartłomiej Kisiel (Warszawa)

Dorota Suszek (Lublin)

Ewa Jednacz (Warszawa)

Jacek Olas (Kraków)

Jan Sznajd (Kraków)

Lucyna Szymczak-Bartz (Śrem)

Magdalena Kopeć-Mędrek (Katowice)

Małgorzata Widuchowska (Katowice)

Marcin Ziętkiewicz (Gdańsk)

Marek Kubiś (Szczecin)

Arkadiusz Koszarny (Lublin)

Patryk Woytala (Wrocław)