Diagnostyka i leczenie osteoporozy.
Zalecenia PTR.
dr hab. med. prof. UM Piotr Leszczyński
Przewodniczący Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Osteoporozy PTR

Członkowie honorowi PTR

Członkowie honorowi

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

Lista ustalona w dniu 14 kwietnia 2017 r.

 

Honorary members

of the Polish Society for Rheumatology

List updated on April 14, 2017 

 

 1. Jan Anyszek
 2. Jacques Arlet
 3. Jerzy Babecki
 4. Đurđica Babić-Naglić
 5. Irena Balukiewicz
 6. Rimma Mikołajewna Bałabanowa (Римма Михайловна Балабанова)
 7. Alicja Barwik-Szram
 8. John Baum
 9. Krystyna Biernacka
 10. Halina Bilińska-Reszkowska
 11. Jan Bogdanowicz
 12. Albert Böni
 13. Henryk Brokman
 14. Włodzimierz Brühl
 15. Gerd Rüdiger Burmester
 16. Erik Bywaters
 17. Jerzy Cellary
 18. Daniela Cepoi-Bulgac
 19. László Czirják
 20. Witalis Dąbrowski
 21. Wiktor Dega
 22. Aleksandra Wasiliewna Dołgopołowa (Александра Васильевна Долгополова)
 23. Witold Dudziński
 24. Gunnar Edström
 25. Irena Fiedorowicz-Fabrycy
 26. Anna Filipowicz-Sosnowska
 27. Joseph Flood
 28. Jacques Forestier
 29. Reinhard Fricke
 30. Halina Garwolińska
 31. Jan Gietka
 32. Lilianna Groppa
 33. Hanna Hirszfeld
 34. Ivo Jajić
 35. Anna Jędryka-Góral
 36. Gerard Jonderko
 37. Antoni Kaczyński
 38. Danuta Kapołka
 39. Elżbieta Kawenoki-Minc
 40. Janina Kierat
 41. Dominik Kossakowski
 42. Stefan Kwaśniewski
 43. František Lenoch
 44. Teofila Lewenfisz-Wojnarowska
 45. Veikko Aatos Ilmari Laine
 46. Stanisław Luft
 47. Stefan Mackiewicz
 48. Henryka Małdyk
 49. Hartwig Mathies
 50. Mieczysław Michałowicz
 51. Wolfgang Müller
 52. Walentina Aleksandrowna Nasonowa (Валентина Александровна Насонова)
 53. Antoli Innokientiewicz Nesterow (Анатолий Иннокентьевич Нестеров)
 54. Witold Eugeniusz Orłowski
 55. Karel Pavelka
 56. Jacek Pazdur
 57. Snezana Misevska-Percinkova (Снежана  Мишевска Перчинкова)
 58. Henryk Pytko
 59. Eleonora Reicher
 60. Wieslaw Romanowski
 61. Ann Rosenthal
 62. Jozef Rovenský
 63. Antoni Sabatowski
 64. Stefan Sadkiewicz
 65. Štefan Siťaj
 66. Antoni Skura
 67. Josef Smolen
 68. Adam Sokołowski
 69. Kazimierz Stojałowski
 70. Leszek Szczepański
 71. Jacek Szechiński
 72. Krystyna Tempska-Cyrankiewicz
 73. Jadwiga Titz-Kosko
 74. Galymzhan Asilbekovich Togizbayev (ГалымжанАсылбековичТогизбаев )
 75. Ewa Tuszkiewicz-Misztal
 76. Kauko Vainio
 77. Jadwiga Wawrzyńska-Pągowska
 78. Gerhard Wessel
 79. Danuta Wierzbińska-Zarówny
 80. Edward Wilkoszewski
 81. Marian Wójcik
 82. Juliusz Zabokrzycki
 83. Irena Zimmermann-Górska

 

Ze względu na fakt, iż archiwa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego nie są kompletne prosimy uprzejmie o nadsyłanie ewentualnych poprawek do powyższej listy.

 

The Society’s archives are incomplete thus we should greatly appreciate receiving any correction  to the list presented above.