Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Archiwum wydarzeń

Oddziały PTR » Oddział Warszawski PTR » Archiwum wydarzeń

26.02.2014 godz.  12.00-13.00

 

 

 

wykład: „Objawy reumatologiczne w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych.”  Prof.Lidia Rutkowska-Sak, Klinika i Poliklinika  Reumatologii Wieku Rozwojowego IR. 

 

 

 

Prezentacja przypadku dr Piotr Gietka, Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego.

 

 


 

 

UWAGA

ZAPRASZAMY!

  

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że wykład „Systemic lupus erythematosus: from

 

pathogenesis to new therapies” Profesora Ricarda Cervery z Klinicznego Szpitala

 

w Barcelonie – gościa specjalnego czasopisma Reumatologia – odbędzie się

 

w Instytucie Reumatologii w dniu 06.12.2013 r. o godzinie 10.00 w sali wykładowej IR.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 Komunikaty/wydarzenia

 


 


Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej 

Uwaga ! Zapowiadane  posiedzenie naukowe Warszawskiego Oddziału PTR w dniu 15.05.2013 roku i wykład Prof. Ricarda Cervery odwołane, o nastepnym terminie powiadomimy.

 

 

 

      W dniu 17.05.2013r.  (piątek !)

 

           posiedzenie naukowe  w godzinach od 12:30 do 14:00.

 

  1. 12.40 – 13.20 wykład: „Role of immunogenicity in practical aspects of AS and RA treatment” -  prof.Jan Van Breemen J. Wolbink; Department of Rheumatology, Amsterdam
  2. 13.20 – 13.50 wykład: „Pacjenci leczeni anty TNFα, specyficzne sytuacje kliniczne. Przegląd aktualnej literatury.” – dr Ewa Stanisławska-Biernat Klinika Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

 

4.     13-50 - 14.00 zakończenie i podsumowanie, catering

 

 

 

W związku z powyższym posiedzenie planowane na 29 zostaje odwołane.