Prezes PTR
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski


Archiwum Spotkań

Oddziały PTR » Oddział Warszawski PTR » Posiedzenia Naukowe OW PTR » Archiwum Spotkań

 

 

 

18 grudnia  2013 o godzinie 12:00 

 
1.       12.00-12.30 wykład: „Spondyloartropatia osiowa- nowe możliwości leczenia.” Prof. Piotr Głuszko, Klinika i Poliklinika  Reumatologii IR.
2.       12.30 – 12.50 wykład: „Leczenie farmakologiczne reumatoidalnego zapalenia stawów- zalecenia EULAR 2013.”  Prof. Marzena Olesińska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej IR
3.       12-50 - 13.20 wykład: „Agresja pacjenta- jak sobie z nią radzić? Komunikacyjne aikido.” Psycholog Jacek Santorski   
 
27 listopad  2013 o godzinie  12:00
 
 
1. 12:00 – 13.00 – wykład:„Współczesne problemy walki z gruźlicą.”    Prof. Zofia Zwolska Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc        
 

 

 30 października  2013 o godzinie 12:00

 

 

 

1.  12:00 – 12.45 – wykład:„Zespół Sjögrena – nowe spojrzenie.” dr Maria Maślińska Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów IR

 

2.  12.45 -13.00 wykład: „Zespół Sjögrena a sarkoidoza.”   dr Katarzyna Sikorska-Siudek    Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów IR
 

 

25 września  2013 o godzinie 12:00

  

12:00 – 13.30 – wykłady: „Przydaność badań radioizotopowych w diagnostyce różnicowej zmian w układzie ruchu.” Prof. dr hab.med. Jarosław B.Ćwikła 

  

26 czewca 2013  o godzinie 12:00

 
12.00-12.30 wykład: „Możliwość leczenia RZS – jak dokonać optymalnego wyboru terapii”. Dr.n.med.Maciej Stajszczyk. Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu.
 
12.30 – 13.00 wykład: „Siła nawyku. Jak wprowadzać zmiany w życiu naszym i naszych pacjentów”. Psycholog Jacek Santorski
 
13-00 - 13.10 zakończenie i podsumowanie, catering
 

 

 

                                    W dniu 17.05.2013r.  (piątek !)

 

           posiedzenie naukowe  w godzinach od 12:30 do 14:00.

 

  1. 12.40 – 13.20 wykład: „Role of immunogenicity in practical aspects of AS and RA treatment” -  prof.Jan Van Breemen J. Wolbink; Department of Rheumatology, Amsterdam
  2. 13.20 – 13.50 wykład: „Pacjenci leczeni anty TNFα, specyficzne sytuacje kliniczne. Przegląd aktualnej literatury.” – dr Ewa Stanisławska-Biernat Klinika Reumatologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

 

4.     13-50 - 14.00 zakończenie i podsumowanie, catering

 

 

 

 

 

24 kwietnia 2013  o godzinie 12:00

12:00-13:00 - wykłady:
1. "Zasady wyboru leku biologicznego w RZS."
Dr hab.n.med Marzena Olesińska      Klinika i Poliklinika   Układowych Chorób Tkanki Łącznej IR
 
30 stycznia 2013 r. godzina 12:00
 
12:00-13:00

1. Prawokarna ochrona lekarza.

2. Dokumentacja medyczna w świetle obecnych regulacji prawnych.

dr n. praw. Rafał Kubiak
 
 20 luty 2013 godzina 12.00
 

1. Nietrzymanie stolca i gazów – przyczyny i diagnostyka.

Prof. Iwona Sudoł-Szopińska (Zakład Radiologii Instytutu Reumatologii w Warszawie)

 

2. Problem nietrzymania stolca i gazów w chorobach tkanki łącznej . Prezentacja przypadku.

Dr Ewa Haładyj, dr Anna Rowińska-Osuch ( Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej)

 

 

 

19.12.2012 

1.  12:00-12:30 – wykład – dr hab.n. med. Brygida Kwiatkowska

 

         „ Wczesne Zapalenie Stawów – Diagnostyka.”

 

2.  12.30-13.00 -  wykład –  Psycholog, Jacek Santorski  

         „Wpływ lekarza na nastrój, procesy motywacji i gotowość współpracy pacjenta.”

 

 3.   13.00 – 13.20   - wykład -  dr n.med Małgorzata Tłustochowicz

Certolizumab pegol  inhibitor TNF pozwalający na uzyskanie szybkiej poprawy u pacjentów z RZS  – opis przypadku”

 

15.11.2012 

1. 12:00-12:45- wykład Dr n.med. Krzysztof Jankowski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie

"Najczęstsze błędy w diagnostyce zatorowości płucnej."

2. 12.45-13.00 - dyskusja


19.10.2012

Czasopismo Reumatologia i Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego zapraszają na posiedzenie naukowe

Program posiedzenia

1. 11.30 - 12.05 Czy wiemy już wszystko o lekach biologicznych – wpływ immunogenności na praktyczne aspekty terapii pacjentów z ZZSK, RZS oraz ŁZS; prelegent:

dr n. med. Marcin Stajszczyk, Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny w Ustroniu

 

2. 12.10 - 12.50 ASIA – autoimmune syndrome induced by adjuvants;

prelegent: Prof. Yehuda Shoenfeld, Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases, Sheba Medical Center (Tel-Aviv University)

 

3. 12.55 - 13.05 Enbrel; prelegent: Kamila Piątek, firma Pfizer

 

 

 

26.09.2012

godzina 12:00 - 12:45 – wykład Leczenie chirurgiczne zespołów bólowych kręgosłupa

Dr hab. n.med Robert Gasik, Klinika i Poliklinika Reumoortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii w Warszawie


 

27.06.2012

godz 12.00-13.00 - wykład pt.: Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym

dr n.med. Marzena Olesińska, Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Instytut Reumatologii w Warszawie 


 

30.05.2012

 

1. godz. 12.00-12.30 Insulinooporność i cukrzyca typu II

dr hab.n.med. Marianna Bąk Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii UM w Warszawie


2. godzina 12.30-13.00  Cukrzyca typu II u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

dr Ewa Walewska, Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytut Reumatologii w Warszawie

 

18.04.2012

 

1. godz. 12.00 -12.30 Immunogenność leków biologicznych w RZS

Prof. dr hab.n. biol. Włodzimierz Maśliński, Zakład Patofizjologii i Immunologii Instytutu Reumatologii w Warszawie

2. godz. 12.30-13.00 Problemy seksualne w chorobach przewlekłych z uwzględnieniem RZS

dr n. med. Andrzej Depko, wice-prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej

 

21.03.2012

 

godzina 14:00 - 15:00 wykład pt.: „Choroby wywoływane przez kryształy. Pytania i próby odpowiedzi.

Prof. dr hab.med. Irena Zimmermann-Górska, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

27.02.2012

 

1. godz. 12.00-12.40 Gammapatie monoklonalne 

dr.n.med. Ewa Mendek-Czajkowska , Klinika Hematologiczna Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

 

2. godz. 12.40-13.00 Objawy stawowe w gammapatiach monoklonalnych 

dr.n.med. Małgorzata Przygodzka, Oddział Wczesnej Diagnostyki Zapaleń Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie 

 

25.01.2012

 

godzina 12.00- 12.30

1. Wirusowe zapalenie watroby typu B i C - dr n.med Joanna Jabłońska, Oddział X Wojewódzkiego Szpitala Chorób Zakaźnych w Warszawie 

godzina 12.30-13.00
2. Objawy stawowe w przewlekłych wirusowych zapaleniach wątroby - dr n.med. Małgorzata Tłustochowicz, Wojskowy Instytut Medyczny 

 

21.12.2011

godzina 12.00-12.30

  1. Borelioza - aktualne problemy diagnostyczne i lecznicze – dr n. med. Piotr Kajfasz, Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Oddział IX Wojewódzkiego Szpitala Chorób Zakaźnych – 30 min;

godzina 12.30-13.00

  1. Objawy reumatyczne w zakażeniu Borrelia burgdorferi – dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat, Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii  w Warszawie - 30 min.


 

30.11.2011 

godzina 12:00-12.30

 1. Znaczenie terapii anty-TNF alfa w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów – aspekty psychosomatyczne
   Dr n. med. Brygida Kwiatkowska
   Oddział Wczesnej Diagnostyki Zapalenia Stawów Instytutu Reumatologii w Warszawie 

godzina 12:30-13.30
 

 2. Każdy dzień jest ważny czyli jak zyskać czas i energię  na sprawy najistotniejsze
     psycholog Jacek Santorski 


 

26.10.2011 

godzina 12:00-12.30

1. „Diagnostyka i leczenie radioizotopowe w reumatologii”. 
       Prof. dr hab. med. Leszek Królicki
       Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

godzina 12:30-13.00

 

2. „Synowektomia chirurgiczna stawów kolanowych u chorych reumatoidalnych”. 
       Prof. dr hab. med. Paweł Małdyk
       Klinika Reumoortopedii, Instytut Reumatologii

godzina 13:00-13.30
3.  „Diagnostyka genetyczna wybranych spondyloartropatii”. 
     Dr n.med Dorota Musiał EUROIMMUN